I. Postanowienia Ogólne:

§1.1 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższego regulaminu.
§1.2 Każdy Użytkownik serwisu powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem.
§1.3 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie skutkowało blokadą lub usunięciem konta.
§1.4 Korzystanie z podstawowych usług serwisu jest w pełni darmowe, a użytkownik nie jest zobowiązany do zakupu konta PREMIUM.

II. Konto, dane konta, bezpieczeństwo i gra:

§2.1 Zabronione jest ustawianie nazw użytkowników które mogą obrażać innych, jak i zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie lub treści naruszających zasady współżycia społecznego.
§2.2 Zabronione jest używanie nazw użytkowników, które można uznać za próbę podszywania się pod inną osobę publiczną, osobę z administracji, lub innych instytucji (reklamy innych serwisów itp.)
§2.3 Zabrania się pisania na czacie treści które mogą obrażać innych, jak i zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskich lub treści naruszających zasady współżycia społecznego.
§2.4 Użytkownik serwisu zobowiązuje się do samodzielnego przechowywania swoich danych dostępowych do konta w bezpiecznym miejscu.
§2.5 Przekazanie hasła innym użytkownikom i osobom trzecim jest zabronione. Zakazane jest również proszenie lub inne czynności mające na celu zdobycie hasła lub danych do konta od innych użytkowników.
§2.6 Użytkownik wpisuje swoje dane logowania wraz z hasłem tylko w miejscu do tego wyznaczonym w serwisie. Administracja nigdy nie prosi o udostępnienie hasła.
§2.7 Administracja nie odpowiada za stratę / zapomnienie hasła.
§2.8 Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje konto.
§2.9 Każdy użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych przy rejestracji, które będą pomocne przy kontakcie z Administracją.
§2.10 Zabrania się handlu kontami, przedmiotami lub walutą itp. itd. za realne pieniądze (w tym PSC itp.). Każda próba sprzedaży konta będzie karana blokadą danego konta.
§2.11 Użytkownik serwisu ma obowiązek odpisać administracji gdy wykonuje jakąkolwiek czynność w grze.

III. Modyfikacje, oszustwa i błędy:

§3.1 Zabronione jest modyfikowanie klienta w jakikolwiek sposób, bez zgody administracji.
§3.2 Zabronione jest używanie botów, skryptów, symulatorów klawiatury i innych programów ułatwiających lub automatyzujących rozgrywkę.
§3.3 Zabrania się podszywania pod administratora lub innego użytkownika serwisu. Każda taka próba będzie karana stałą blokadą konta.
§3.4 Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do poinformowania Administracji o wykryciu błędu lub modyfikacji w grze. Używanie danego błędu lub danej modyfikacji będzie skutkowało blokadą konta.
§3.5 Manipulowaniem (zaniżanie, zawyżanie cen przedmiotów) giełdą będzie karane permanentną blokadą konta osoby manipulującej oraz użytkowników współwinnych.
§3.6 Zabrania się wchodzenia w ścianę, most, wodę i poza obszar swobodnego dostępu.
§3.7 Zabrania się zbijania bossów w ścianie, moście, wodzie i poza obszarem swobodnego dostępu.

IV. Dotacje na serwer i funkcje premium:

§4.1 Zakup Smoczych Monet tj. punktów na stronie jest dobrowolny i nie stanowi on obowiązku użytkownika.
§4.2 W przypadku braku zwrotnego SMS-a lub innych problemów związanych z zakupem usługi VIP na naszym forum, z reklamacją należy zwrócić się do serwisu CashBill.pl za którego pośrednictwem dokonywane są zakupy. Administracja nie odpowiada za tego typu zdarzenia.
§4.4 W przypadku zamknięcia serwera, koszty płatnych rozszerzeń serwisu nie są zwracane.
§4.5 Jeśli konto zostało zablokowane, koszty płatnych rozszerzeń serwisu nie są zwracane.

V. Support serwera:

§5.1 Support serwera znajduje się pod adresem https://forum.caracasmt2.pl i jest głównym kanałem kontaktowym między Użytkownikiem a Administracją serwera.
§5.2 Każde zgłoszenie do Supportu należy pisać starannie i z zachowaniem zasad netykiety. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy bądź inne niedozwolone treści będą zamykane bez odpowiedzi.
§5.3 Administrator ma prawo do zablokowania możliwości wysyłania zgłoszeń na Support przez Użytkownika bez wcześniejszego upomnienia jeśli łamią one Regulamin. W wypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do zaleceń Administracji i celowo utrudnia jej pracę, również ma ona prawo do nałożenia blokady z wcześniejszym poinformowaniem i upomnieniem.

VI. Wydarzenia (Eventy):

§6.1 Podczas wydarzeń specjalnych (Eventów) organizowanych przez Administrację serwisu, osobą prowadzącą dany Event jest Game Master wyznaczony przez serwis.
§6.2 Uczestnicy Eventu zobowiązani są przestrzegać instrukcji i poleceń od Game Mastera. Niezastosowanie się do instrukcji i poleceń może skutkować wykluczeniem z danego wydarzenia.
§6.3 Uczestników wydarzeń obowiązują zasady współżycia społecznego. Wszelkie obrazy, groźby lub natręctwa wybiegające poza cel rozrywki, będą karane przez Administrację serwisu lub Game Mastera.
§6.4 Zastrzeżenia dot. Eventów należy wysyłać poprzez System Zgłoszeń lub kontakt z Game Masterem.
§6.5 Team CaracasMt2.pl zastrzega sobie prawo do oceny natręctwa użytkownika serwisu jak i do wymierzonej kary.

VII. Prawa i obowiązki Administratora:

§7.1 Administrator ma możliwość zablokowania lub usunięcia konta w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub gdy uzna, że użytkownik działa na szkodę serwisu.
§7.2 Administracja dba o dobro i porządek.
§7.3 Administracja nie ma obowiązku pomocy użytkownikom serwisu.
§7.4 Administracja nigdy nie prosi o udostępnienie hasła do konta.
§7.5 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za czyny niezależne od siebie, w tym m. in.:


§7.7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wymiany kont. Odpowiedzialność ponoszą osoby które się wymieniają.

VIII. Informacje Ogólne:

§8.1 Administracja może zablokować lub usunąć konto użytkownika bez podania przyczyny.
§8.2 Administratorzy są osobami zarządzającymi serwisem. Decyzje Administratorów są ostateczne.
§8.3 Wszelkie pytania, reklamacje, propozycje i zastrzeżenia należy wysyłać poprzez System Zgłoszeń lub kierować do Administratorów serwisu.
§8.4 Serwis jest własnością właściciela serwera. Wliczają się w to wszystkie konta wraz z zawartością (postacie, yang, ekwipunek itp.). Użytkownik ma możliwość korzystania z nich w celach rozrywkowych.

IX. Postanowienia końcowe:

§9.1 Niniejszy regulamin zawiera zbiór praw, informacji i obowiązków które każdy użytkownik serwisu powinien znać i przestrzegać. §9.2 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu o tym użytkowników.

X. Polityka Prywatności:

§10.1 Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu.
§10.2 Użytkownik przez rejestracje wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych do celów dla których serwis został stworzony.
§10.4 Serwis wykorzystuje dane udostępnione przez użytkowników tylko i wyłącznie podczas korzystania ze strony, logowania, rejestracji, ewentualnie przy zakupie usług płatnych.
§10.5 Do wykupienia dodatkowych funkcji premium mogą być wymagane dodatkowe dane, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego itp. Odpowiedzialnym za przetwarzanie tych danych jest serwis CashBill.pl
§10.6 Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
§10.7 Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na regularne wysyłanie mu wiadomości e-mail z informacjami o grze jak i reklam. Serwis Zastrzega sobie również prawo do rozsyłania SMS użytkownikom zarejestrowanym w naszym serwisie. Użytkownik, który został do korzystania z serwisu CaracasMt2.pl zaproszony za pomocą treści SMS, ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania następnych wiadomości. W celu wypisania się z listy adresatów, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] w treści wpisując numer telefonu, na który nie chce się otrzymywać treści reklamowych.
§10.8 W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
§10.9 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem PaySafeCard jak i innych usług dokonywane są dobrowolnie a forma gratyfikacji ze strony firmy jest czas dostępu do usługi premium wyrażonej w wirtualnej jednostce "Smocze Monety", którymi użytkownik serwisu może dobrowolnie dysponować.

XI. Przechoywanie danych:

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§11.1 Witryna CaracasMt2.pl może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane są pozyskiwane od klientów.
§11.2 Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług.
§11.3 Administratorem danych osobowych jest CaracasMt2.
§11.4 Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.
§11.5 Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
§11.6 Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§11.7 Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Administrator nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
§11.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

CaracasMT2.pl
NIP: 8842354725